UNITED Challenge

Festival UNITED, to jsou koncerty, semináře, workshopy a mnoho dalšího. Ale to není vše. Připojte se k naší VÝZVĚ něco se sebou udělat – nezůstat sedět, prostě se zapojit, být aktivní a pomáhat. Otázkou zůstává JAK, KDE, S KÝM.

Už třetím rokem jsme pro vás připravili UNITED Challenge – prostor, kde se představí organizace nabízející zapojení do svých aktivit v nejrůznějších oblastech.

Přijďte se podívat a vybrat si, co je vašemu srdci nejbližší. Možná budete sami překvapeni, co všechno se dá dělat a jak se dá pomáhat. Všechny organizace se vám představí před Domem kultury.

Organizace zapojené do UNITED Challenge 2019

 • Academia via Familia – jsme prorodinnou organizací. Věnujeme se podpoře všech rodin v různých oblastech (www.viafamilia.cz)
 • ADRA – pomáhá lidem v nouzi skrze humanitární, rozvojové a dobrovolnické projekty v ČR i zahraničí (www.adra.cz)
 • Atleti v akci – jsou křesťanskou organizací, která pořádá zážitkové a sportovní akce v přírodě (www.avalive.cz)
 • Auxilium – pomáháme dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám radovat se ze života jiným způsobem.
 • Časopis Brána – téma, slovo, rozhovory, reportáže, svědectví, diskuze, vtip a další čtení. Ponořte se s námi do světa křesťanů.
 • Dárcovství kostní dřeně – zapiš se, vyplň přihlášku a proveď stěr z ústní dutiny. Užij si pocit, že jsi daroval šanci na život. Děkujeme odvážným!
 • Dětská misie – pomáhá místním sborům novými a zajímavými způsoby oslovit a biblicky vyučovat děti z necírkevního prostředí.
 • Diakonie Vsetín – 15 let pomáháme na Vsetínsku seniorům a rodinám s dětmi v obtížné životní situaci. Pečujeme srdcem.
 • ETS – Evangelikální teologický seminář je škola, která tě naučí, jak kvalitně sloužit v církvi i ve světě. Doraz a zjisti víc!
 • Gedeoni – za 120 let jsme rozdali přes 2 miliardy Biblí do hotelů, věznic, nemocnic, studentům. Pokud Bibli nemáš, můžeš si ji zdarma vyzvednout v našem stánku (www.gedeoni.cz)
 • GODZONE – je evanjelizačný projekt, ktorého stratégiou je budovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo a prinášať zmenu do spoločnosti.
 • HledamBoha.cz – tým HledamBoha.cz každý měsíc kontaktuje 60 – 100 lidí na webu, sociálních sítích a v online kurzech na www.kurzycodex.cz
 • Hope4kids – v našich programech Etické dílny® pomáháme zábavnou formou dětem a dospívajícím budovat dobrý charakter a pěkné vztahy s lidmi okolo nich.
 • HopeTV – křesťanská internetová televize, patřící do mezinárodní televizní sítě Hope Channel.
 • KAM – Křesťanská akademie mladých investuje do zdravého růstu mladých vedoucích a ve spolupráci s místními církvemi je připravuje pro práci s mládeží.
 • Mary’s Meals – má jeden cíl:  každodenní vydatné jídlo pro každé dítě v místě jeho vzdělávání (www.marysmeals.cz)
 • Misie.cz – je volné sdružení křesťanských organizací, které spolupracují při vysílání českých misionářů do světa.
 • Modlitby 24-7 – povzbuzujeme lidi do modlitby. Přinášíme modlitební náměty, podporu pro pořádání modlitebních řetězců, kurzů nebo misie skrze modlitbu.
 • MpK – Mládež pro Krista má na srdci, aby mladá generace měla možnost poznat a následovat Ježíše. Hledáme duchovní rodiče pro děti, kteří nezažili lásku a blízkost v rodině.
 • Naděje Vsetín – pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením, aby se mohli co nejvíce zapojit do běžného života.
 • PromiseCZ – je mezidenominační organizace podporující misijní a evangelizační působení stávajících a nově vznikajících společenství v ČR.
 • Rádio 7/TWR – křesťanské internetové a satelitní rozhlasové vysílání, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (www.radio7.cz)
 • Signály.cz – podporují mládež v online prostoru. Nabízí prostor pro vlastní tvorbu, vzájemný dialog, sdílení a vzdělávání.
 • TCM International Institute – připravuje křesťany pro službu v církvi a ve společnosti skrze dálkové studium, které je flexibilní, praktické a dostupné.
 • Teen Challenge – účinný boj proti drogám. Správná informace ve správný čas pro každého. Měníme lidské životy. Teen Challenge a Propojená generace.
 • TV NOE/VOŠ Publicistiky – s přispěním TV NOE můžete studovat VOŠ publicistiky v Praze (novinář, kameraman, střihač), osvědčenou bránu do veřejnoprávních, soukromých i křesťanských médií.
 • Univerzitní křesťanské hnutí – jsme studentský spolek s vizí pomoci vysokoškolským studentům „Promyslet, prověřit a prožít křesťanskou víru” (www.ukh.cz)
 • YMCA – křesťanské sdružení mladých lidí je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě usilující o harmonický rozvoj člověka.
 • Young life – je dynamická síť vztahů, která pomáhá dospělým křesťanům efektivně oslovit současnou necírkevní mládež v ČR.