O festivalu

O FESTIVALU

UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 2011 a v roce 2019 účast přesáhla 5500 lidí. V roce 2021 proběhl UNITED na třech místech v republice. Tento koncept jednodenních festivalů s názvem UNITED CITY přinesl část běžného programu do měst: Plzeň, Litomyšl a Vsetín.

Multižánrovost festivalu UNITED se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli poznávat Pána Boha a On jednal v našich životech.

Přetvářka, pokrytectví, fake. Někdy je prokoukneme snadno, jindy vůbec, nejčastěji však hledáme jejich opak – od politiky přes média až po vztahy. Zdá se navíc, že o autenticitě a jejím nedostatku slýcháme více v souvislosti s rostoucí oblíbeností sociálních sítí. Jak se hledá opravdovost na instagramu či v reálném životě, ale především ve víře, a jak vypadá autentické křesťanství? Nejen o hledání opravdovosti bude letošní ročník festivalu UNITED. Těšíte se na něj?

ZÁMĚR

Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, proměněni do jeho charakteru a povoláni ke službě druhým. To vše se děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich charakteru, kreativity a zodpovědnosti.

POŘADATEL

Festival UNITED je organizován pod hlavičkou spolku UNITED 3P, z. s. Samotnou akci připravují v průběhu roku dva týmy – poradní a realizační, ke kterým se na festivalu přidá na 150 dobrovolníků. Poradní tým má na starosti koncepci festivalu a program. Realizační tým pak přetavuje do praxe to, co poradní tým vymyslí.

Nedílnou součástí činnosti UNITED 3P je také koordinace hnutí Modliteb 24-7, které probíhají již na více než 35 místech po celé ČR. Mezi akce pořádané UNITED 3P patřily v minulosti mimo jiné i koncerty Hillsong London, Matta Redmana, Martina Smithe a v roce 2017 také koncert skupiny Rend Collective.

UNITED 3P, z. s.
Podsedky 950
755 01 Vsetín
IČO: 036 42 259
č. ú.: 2400 723 100/2010

Napište nám