O festivalu

O FESTIVALU

UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. Multižánrovost festivalu UNITED se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli poznávat Pána Boha a On jednal v našich životech. 14. ročník festivalu se uskuteční od 22. do 24. srpna 2024.

ZÁMĚR

Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, proměněni do jeho charakteru a povoláni ke službě druhým. To vše se děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich charakteru, kreativity a zodpovědnosti.

UNITED city

Jednou ze základních hodnot organizátorů je podpořit místní církve ve spolupráci a vytvářet nový prostor pro setkání mladých i evangelizaci. Proto vznikl koncept UNITED city – chceme přinést atmosféru a hodnoty festivalu UNITED i do dalších míst v České republice.

V Českých Budějovicích vznikl tým lidí z různých církví, kteří projevili zájem a touhu uspořádat akci pro mladé. Proto už druhým rokem chystáme festival UNITED city v Českých Budějovicích, který se tentokrát uskuteční 20. 4. 2024.

POŘADATEL

Festival UNITED je organizován pod hlavičkou spolku UNITED 3P, z. s. Samotnou akci připravují v průběhu roku dva týmy – poradní a realizační, ke kterým se na festivalu přidá na 150 dobrovolníků. Poradní tým má na starosti koncepci festivalu a program. Realizační tým pak přetavuje do praxe to, co poradní tým vymyslí.

Nedílnou součástí činnosti UNITED 3P je také koordinace hnutí Modliteb 24-7, které probíhají již na více než 35 místech po celé ČR. Mezi akce pořádané UNITED 3P patřily v minulosti mimo jiné i koncerty Hillsong London, Matta Redmana, Martina Smithe a v roce 2017 také koncert skupiny Rend Collective.

UNITED 3P, z. s.
Podsedky 950
755 01 Vsetín
IČO: 036 42 259
č. ú.: 2400 723 100/2010

Napište nám

VIDEA