Jsme kreativní taneční skupina lidí, kteří věří v Boha. Tanec – pohyb milujeme. Věříme, že tanec může být jedním z nástrojů evangelizace. Jsme pokaždé v úžasu, když na konci vidíme ten pokrok a to, jakým způsobem nás Bůh rozvíjí, dotýká se našich srdcí, otevírá cestu k přátelství a také posouvá naše hranice. Toužíme pozvednout tanec na novou úroveň jak taneční tak duchovní.

Zakladatelkou je Aneta Morales, absolventka taneční konzervatoře a křesťanské umělecké školy NGM v Anglii. Letos převezme velkou zodpovědnost vedení UNITED Dance do svých rukou Janka Brichcínová spolu s vytvořením choreografie pro Hip Hop. Janka je také majitelkou taneční školy SPIRIT Dance v Plzni, tanci se věnuje od předškolního věku a s UNITED Dance intenzivně spolupracuje od roku 2015. 

V letošním scénickém tanci se odráží mimo jiné i karanténa, ve které jsme všichni žili. Prožili jsme rok v odloučení od mnoha přátel a především od nedělních shromáždění. Mnohým z nás to přineslo vzdálení se od samotného Boha. A tak se ho v tanci snažíme znovu najít. Zprvu ho můžeme vnímat třeba jako jemný vánek v maličkostech všedního dne. Když potom tyto maličkosti sdílíme s druhými, je to jako zvedající se vítr, který cítíme silněji. Tento vítr je pro nás osvěžením a povzbuzením, díky němuž pak můžeme znovu vyjít do světa s novými silami.