I ty můžeš pomoci realizovat festival UNITED

Jak přispět?

Rozhodli jste se přispět festivalu UNITED? Velmi děkujeme! Svůj příspěvek můžete složit na účet 2400723100/2010 pod některým z těchto variabilních symbolů:

 • Organizace festivalu: 3333 (jednorázové i pravidelné dary v libovolné výši)
 • UNITED city: 1999
 • Pravidelní měsíční dárci: 2222 (libovolná částka)
 • Práce Daniely Hurtové: 1111

* Dříve založený Klub přátel festivalu UNITED s v.s. 2222 je stále platný – částka minimálně 200Kč měsíčně, nebo roční – minimálně 2400Kč.

Zahraniční platby:
IBAN: CZ39 2010 0000 0024 0072 3100
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Prosíme o vyplnění formuláře, pomůže nám zůstat s Vámi v kontaktu.

QR platba

Potvrzení o daru

V případě, že budete pro daňové účely požadovat potvrzení o přijetí daru, je vyplnění formuláře nezbytné. Současně je potřeba, abyste jako specifický symbol použili své telefonní číslo.

Formulář

  Na festivalu UNITED prožily za 13 let jeho existence stovky mladých lidí Boží
  dotek, který navždy změnil jejich život. Mnozí se poprvé setkali s Kristem, jiní
  prožili povolání do služby, další zase posun v těžkých životních situacích a
  někteří vysvobození z hříchu. Mnoho dalších zde potkalo životního partnera,
  někteří našli opět cestu do církve a jiní uviděli, že Bůh je v Ježíši Kristu miluje
  bezpodmínečnou láskou.

  Aby festival mohl existovat, potřebuje nejen tým lidí, kteří obětují mnohé, ale i
  spoustu ochotných dárců, kteří festival podrží finančně. Nejsme zisková akce
  – chceme, aby byl festival přístupný mladým lidem a cena vstupného nebyla
  překážkou přijet. Proto ze vstupného pokryjeme jen asi 30 – 35 % celkových
  nákladů. Zbylé finance usilovně a s vírou hledáme mezi všemi, jimž leží na
  srdci mladá generace v našem národě.

  Pokud vám dává UNITED smysl, podpořte nás zasláním jednorázového nebo pravidelného příspěvku. Za vaši podporu jsme vděční nejen my, ale i tisíce mladých, kteří skrze váš dar budou moci prožít festival UNITED i v roce 2024.