https://www.youtube.com/watch?v=zg2qUTZCKLA

Vsetín 18. - 20. 8. 2022

3P Kristem propojeni, proměněni a povoláni
Pořádá UNITED 3P, z. s.

O FESTIVALU

UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 2011 a v roce 2019 účast přesáhla 5500 lidí. Letos proběhl UNITED na třech místech v republice. Tento koncept jednodenních festivalů s názvem UNITED CITY přinesl část běžného programu do měst: Plzeň, Litomyšl a Vsetín.

Další ročník UNITED se uskuteční 18. – 20. 8. 2022 ve Vsetíně.

Multižánrovost festivalu UNITED se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli poznávat Pána Boha a On jednal v našich životech.

ZÁMĚR

Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, proměněni do jeho charakteru a povoláni ke službě druhým. To vše se děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich charakteru, kreativity a zodpovědnosti.

Newsletter UNITED

Získejte novinky o festivalu přímo do vaší emailové schránky!