Modlitby a poradenství

Poradenské centrum

Poradenské centrum bude otevřeno pro účastníky festivalu v Domě kultury v malém sálu. Do poradenského centra se můžete přijít ztišit, popovídat si s poradci nebo probrat záležitosti, které vám způsobují problémy a trápení. Chceme vám nabídnout bezpečné místo, kde budeme připraveni vás vyslechnout ve věcech, o kterých se běžně bojíte mluvit. Rádi se s vámi budeme také modlit. Mezi poradci jsou vedoucí sborů a mládeží, lidé s odborným psychologickým vzděláním a také s obdarováním od Pána Boha pomáhat mladým lidem s jejich současnými problémy.

Poradenské centrum bude otevřeno v malém sálu DK ve čtvrtek od 18.00 do 24.00, v pátek a v sobotu pak od 10.00 do 24.00

Modlitební místnost

Slyšel jsi během festivalu něco důležitého, nad čím chceš v klidu přemýšlet? Promluvil k tobě Pán Bůh a ty teď potřebuješ mluvit s Ním? Modlitební místnost je prostor, kam můžeš přijít, ztišit se a odpočívat s Bohem. Také můžeš využít kreativně připravená stanoviště, které ti mohou pomoci modlit se novým způsobem. Prostor je připraven ve spolupráci s hnutím Modlitby 24-7, které je v České republice zastoupeno modlitebními řetězci, službou modlitebního karavanu a tvorbou materiálů o modlitbě. Podrobnosti o jejich práci a o tom, jak rozjet modlitební místnost ve tvém městě, najdeš na adrese www.modlitby24-7.cz.

Toto místo najdeš vedle Domu kultury nad pekárnou Consi (Smetanova 1056) v 1. patře a je k dispozici od čtvrtka v čase 15.00 – 24.00, v pátek a sobotu v čase 08.00 – 24.00. Kapacita je omezená.

Modlitební karavan

Pokud máte zájem, aby se za vás někdo modlil, modlitební karavan je místo, které můžete navštívit. U karavanu mají službu dobrovolníci z řad modlitebníků a poradců, kteří se za vás budou rádi modlit nebo si s vámi jen popovídají, jak budete chtít.

Karavan bude umístěn před Domem kultury a navštívit ho můžete ve čtvrtek od 17.00 do 24.00, v pátek a v sobotu pak od 10.00 do 24.00