Smíš, nesmíš?
Budeme se zabývat nikoli jen jednotlivými příkazy Desatera (které ovšem ve skutečnosti žádnými příkazy nejsou), ale i způsobem přemýšlení, jak jej nacházíme ve Starém zákoně. Budeme sledovat, proč Starému zákonu nerozumíme, proč nás nebaví ho číst a proč dnes myslíme jinak. A také, jaký jsme si v křesťanství vytvořili ze Starého zákona paskvil, jak nám to zdeformovalo obraz Boha a jak se nábožensky zabarvená cochcárna (svévole) stává absolutně bezduchou i pro nás.

Jiří Beneš
Doc. Jiří Beneš je teolog, biblista a vysokoškolský pedagog. V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě UK. Přednáší, publikuje a popularizuje Starý zákon. Bible je podle něj kniha živá, skrze niž promlouvá Hospodin. Má za to, že její čtenář není nikdy pouhým pozorovatelem, ale vždy jednou z postav vyprávění, která na biblický text aktivně reaguje a dokonce do něj i vstupuje.

Další účinkující:

Proč křesťané mohou být šampiony v dialogu? – Pavel Fischer

Proč křesťané mohou být šampiony v dialogu? – Pavel Fischer

Genderová identita v Kristu – Marek Macák

Genderová identita v Kristu – Marek Macák

Spolu ke světlým zítřkům – Jakub a Monika Vejmělkovi

Spolu ke světlým zítřkům – Jakub a Monika Vejmělkovi

Strach – Pavel Hošek

Strach – Pavel Hošek

Emoce a život s Bohem – Kateřina Lachmanová

Emoce a život s Bohem – Kateřina Lachmanová

Církev ve veřejném prostoru a já – Janette Oubrechtová

Církev ve veřejném prostoru a já – Janette Oubrechtová

Hněv ve společnosti – Benedikt Mohelník

Hněv ve společnosti – Benedikt Mohelník

Opakujeme stále stejné chyby? – Tomáš Petráček

Opakujeme stále stejné chyby? – Tomáš Petráček

Poznat sám sebe – Veronika Horňáková

Poznat sám sebe – Veronika Horňáková

Nespoutaná přítomnost – Kateřina Vávrová

Nespoutaná přítomnost – Kateřina Vávrová

Dopamin – Vojtěch Sponar a Marek Macák

Dopamin – Vojtěch Sponar a Marek Macák

Můžu odpustit svým rodičům – Dalimil Staněk

Můžu odpustit svým rodičům – Dalimil Staněk

Smíš, nesmíš? – Jiří Beneš

Smíš, nesmíš? – Jiří Beneš

#ThatGirl – Jana Polehna

#ThatGirl – Jana Polehna

Duchovní krize – Daniela Kucová

Duchovní krize – Daniela Kucová

Pět milníků ke Kristu – Jiří Musil

Pět milníků ke Kristu – Jiří Musil

Svatá zuřivost – Pavel Hošek

Svatá zuřivost – Pavel Hošek

Divadlo a církev? – Jakub Tomoszek

Divadlo a církev? – Jakub Tomoszek