Poslouchej tady:

Smíš, nesmíš?
Budeme se zabývat nikoli jen jednotlivými příkazy Desatera (které ovšem ve skutečnosti žádnými příkazy nejsou), ale i způsobem přemýšlení, jak jej nacházíme ve Starém zákoně. Budeme sledovat, proč Starému zákonu nerozumíme, proč nás nebaví ho číst a proč dnes myslíme jinak. A také, jaký jsme si v křesťanství vytvořili ze Starého zákona paskvil, jak nám to zdeformovalo obraz Boha a jak se nábožensky zabarvená cochcárna (svévole) stává absolutně bezduchou i pro nás.

Jiří Beneš
Doc. Jiří Beneš je teolog, biblista a vysokoškolský pedagog. V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě UK. Přednáší, publikuje a popularizuje Starý zákon. Bible je podle něj kniha živá, skrze niž promlouvá Hospodin. Má za to, že její čtenář není nikdy pouhým pozorovatelem, ale vždy jednou z postav vyprávění, která na biblický text aktivně reaguje a dokonce do něj i vstupuje.