Poslouchej tady:

Duchovní krize
Proč tohle Bůh dopustil? Proč se cítím, jako kdyby mi křesťanství nic nedávalo? Co když se církev mýlí? Pojďme se na své pochybnosti a svá zklamání podívat novým pohledem. Duchovní krize je výzva. Může nás od Boha odvést, anebo nás k němu víc přiblížit. Záleží na tom, jak se k ní postavíme. Získejme nástroje, jak ji zvládnout lépe a jak být podporou pro lidi, kteří krizí procházejí.

Daniela Kucová
Daniela Kucová vyrostla v rodině baptistického kazatele, ale prošla i řadou dalších církví a společenství. Vystudovala teologii a pastoraci na ETS a teď pokračuje ve studiu teologie na JČU. Rok strávila v zahraničí (v Norsku a Japonsku) v rámci misijního kurzu YWAM. Věnuje se tvůrčímu psaní, chválám a spoluorganizuje akce pro mládež.