Skip to main content
Rozhovory

Byli jsme stvořeni pro vztahy

BCC Worship je kapela, jejíž touhou je uctívat Boha srdcem, hudbou a životem. Letos se s nimi znovu setkáme na pódiu festivalu UNITED. Jedna z worship leaderů, Zuzka Božíková, nám odpověděla na několik otázek.

Mohla bys nám BCC Worship krátce představit?

Jsme kapelou, která slouží hlavně zpěvem chval v domácím sboru apoštolské církve Bratislava City Church (BCC), proto jsme BCC Worship. Je nás okolo 50 členů. Nejvíc sloužíme na bohoslužbách v neděli v různých lokalitách, na Exitu (společenství pro mladé v pondělí) nebo v pátek na Widelife pro teenagery. Různě se střídáme v rozličném počtu a různých formátech. Věříme tomu, že Duch svaty dává nové písně do nového období církve a Pán Bůh nám požehnal, že jsme vydali tyto písně již na sedmi CD. Chceme zpívat chvály, které mohou zpívat i jiná společenství po Slovensku a Čechách.

Kdo u BBC Worship nejvíc skládá hudbu? Kdo je autorem písní BBC Worship?

Duch svatý (smích). Je nás víc, aktivně momentálně tvoří asi 8 lidi, například Richard Danel, já a poté Peťka Valčeková nebo Lenka Hošková, ale v principu k tomu používáme každého, protože Pán Bůh hovoří ke všem. V nejhorším případě se může stát jen to, že tu píseň zahrajeme jen jednou (smích).

Co pro tebe znamená, že můžeš chválit Boha? Co by měla modlitba chval zachycovat?

Je to asi jediná věc, kterou mohu já dát Bohu. On mi totiž dal všechno. Dal mi život, radost a svobodu… Tím, že Boha chválíme, mu dáváme vše, čím jsme. Ve chválách chválíme Boha, jaký je. Mnohdy Boha chválíme například nějakým textem ze žalmu nebo jiného textu z Božího slova, někdy je to oslavná píseň, která se snaží oslavit velikost Hospodina, jindy je to píseň, která možná suše vyslovuje, co vše od Boha máme.

Jaká vidíš úskalí nebo nebezpečí v tom, když člověk chce chválit Boha?

Je toho víc (smích). Když lidé přijdou chválit Boha, tak řeší svou práci, své emoce místo toho, aby si uvědomili, že je od prvního momentu Bůh slyší. Stálá starost o něco či strach z něčeho je v dnešní době jakýmsi sportem. A kdo je v tom lepší, ten vyhrává. Mnohokrát je to tedy jakési zaměření se na sebe, na to, co já chci, a ztráta důvěry vůči Bohu. Můžeme říct Bohu, že to či ono je naše touha, ale také bychom měli říct: „Bože, důvěřuji ti! Důvěřuji tomu, co Ty chceš a co jsi pro mě přichystal.“

Jaké má u tebe Bůh místo? Jak si tě přivedl k sobě?

U mě má Bůh první místo. Snažím se vše dělat v konzultaci s ním. Vyrůstala jsem v křesťanské rodině. Když mi bylo 11 let, znovu jsem se naplno rozhodla, že budu kráčet s Ježíšem. Hodně věcí člověk ale prožije až tím, jak pokračuje v životě, začne se rozhodovat a dělat i rozhodnutí, která nejsou úplně nesprávnější. Mě Bůh ochránil od hodně zlých rozhodnutí, ale i já jsem si musela znovu vnitřně prožít, že jdu za Hospodinem a že s ním chci trávit čas. Asi před třemi lety se můj vztah s Bohem zradikálněl a vlastně ani nevím, jak jsem mohla žít předtím.

Jakou změnu udělal Kristus v tvém životě?

Změnu myšlení v pohledu na sebe a na to, co mi Bůh dal. Velmi snadno dokážeme sebe postavit na jakýsi piedestal a říct si, jak jsme skvělí, jak se nám vše daří a tak… Já konkrétně jsem se chtěla stát Ženou roku v časopisu Forbes. Ale to by bylo o mé slávě… Díky tomu, že mě Bůh „zlomil“, jsem si uvědomila, že to úplně nejsou ambice, kterých bych se chtěla držet. Přestala jsem hledět na to, co já chci, ale začala jsem se dívat na to, co On chce. Ačkoli je to občas těžké, tak z toho mám velkou radost.

Slyšel jsem, že ráda vaříš a hostíš lidi. Kdy jsi měla velkou radost z toho, že můžeš někoho pohostit?

Jednou jsem pozvala své kamarády z různých církví na večeři. Všechny jsem pozvala s tím, že budou chutné tousty. Když k nám všichni dorazili, myslela jsem si, že mám vše připravené, ale uvědomila jsem si, že nemám toustovač. Žádný soused toustovač neměl, ale naštěstí mi pomohla jedna kamarádka. Bylo pěkné pozorovat, jak nás zájem o toustovač a chutné tousty pěkně semkl (smích). Pro mě jsou taková setkání nebo eventy jako Campfest či United jakousi předchutí nebe, protože tam už nebude důležité, v jaké církvi kdo je. Všichni tam budeme spolu chválit Hospodina a oslavovat jeho jméno. No, dokud tam ještě nejsme, tak ráda tvořím mosty, vztahy, které přesahují nějakou církev nebo společenství. Jen tak dokážeme i tu na zemi pocítit tu církev s velkým „C“.

Téma letošního ročníku je „Srdeční záležitost“. Co je tvou srdeční záležitostí?

Milovat lidi, věřit, že Bůh nás první miloval, a proto i my máme milovat dále. To je mou srdeční záležitostí – vztahy a lidé, protože jsme byli stvořeni pro vztahy.

Za festival UNITED se ptal Pavel Fiala