Příběhy

Volání k misii

Vyrůstala jsem v křesťanské rodině a odmalička jsem slýchala dobrodružné příběhy o misionářích, kteří šli do celého světa šířit dobrou zvěst o Ježíšově záchraně. Protože jsem milovala Ježíše, Bibli, cestování a cizí jazyky, prohlašovala jsem, že jednou ze mě bude taky misionářka. Byl to dětský sen, který mě neopustil.

Postupně jsem ale získala další zkušenosti a pochopila jsem, že opustit svou zemi a kulturu není jen tak. Řekla jsem Bohu, že Českou republiku opustím, jen když k tomu budu mít dobrý důvod. A modlila jsem se za konkrétní povolání, úkol nebo zemi. To nepřicházelo, a tak jsem zatím vystudovala vysokou školu. Představovala jsem si, že až dostuduju a až budu vdaná, s manželem vyrazíme někam na misijní pole. Nicméně když jsem školu dokončila, vdaná jsem nebyla a začala jsem pracovat v ČR.

Na jednom festivalu UNITED mi Bůh připomínal, že jsem přece chtěla být misionářkou. A najednou jsem věděla, že i když Bohu říkám, že půjdu, až mě pošle, nemyslím to vážně. Čekám, až mi dá manžela, který do toho půjde se mnou. Ale jsem ochotná Boha poslechnout, i kdybych měla jít sama? Byl to pro mě zlomový okamžik, využila jsem služby duchovních poradců a společně jsme se za to modlili.

Uběhly asi dva roky a opět jsem byla na festivalu UNITED. A duchovní poradci tentokrát nabízeli speciální službu zaměřenou na misii. „To není náhoda,“ říkala jsem si, „zrovna to potřebuju.“ Probrali jsme mou situaci spolu s duchovní poradkyní a k mému překvapení mi řekla: „Vypadá to, že jsi na misii připravená, teď už se jen modli, aby ti Bůh v srdci ukázal, kde je tvoje místo.“ Ale copak jsem se takhle nemodlila už roky?

Nicméně tímto rozhovorem a modlitbou začal rok, ve kterém se pro mě všechno změnilo. Během něj jsem se setkala s lidmi z Wycliffových překladatelů Bible a v modlitbách a rozhovorech s nimi jsem se ujistila, že mě Bůh do této služby opravdu volá. A tak když jsem byla letos opět na festivalu, už jsem tou dobou měla sbalené všechny věci a hned nato odjela do Anglie na misijní školu, která mě připravuje na mé budoucí povolání. Rozhodování byl pro mě dlouhý a postupný proces a festival UNITED byl jeho důležitou součástí.

K.