Skip to main content
Příběhy

Střípky z UNITED

By 18. 1. 2018No Comments

Chtěl bych vyjádřit vděčnost Pánu Bohu za pár malých střípků, na kterých můžeme vidět Jeho působení na festivalu UNITED. Byť jsou to na první pohled malé věci, věřím, že zde působí ve velkém.

Prvním takovým důkazem je pro mě to, jak Bůh může konat, nabídneme-li se mu do služby. Jedna mladá slečna doktorka, která ještě jako studentka slyšela o mém vyprávění o UNITED, se rozhodla přijet na festival sloužit jako dobrovolník – zdravotník. Při jedné příležitosti se setkala s kamarádem a začali si spolu povídat. Svěřil se jí, že se svou ženou nemohou mít děti a ona na konci rozhovoru řekla: „Pojďme se za to spolu pomodlit.“ Uběhlo devět měsíců a přišla mi od ní zpráva: „17. 5. 2016 se narodila zdravá dcera do rodiny mého kamaráda, se kterým jsem se loni na UNITED modlila za přírůstek do rodiny, o který se už dlouhou dobu (roky) snažili. Je to devět měsíců od UNITED. Tak Bůh koná.“

UNITED 2016 se již rozhodla strávit jako účastnice. Opět jsme se setkali a na náměstí potkali onoho šťastného tatínka. Chvíli si spolu povídali a tentokrát on nabídl svou modlitbu jí. Chtěla se modlit za svého budoucího partnera. Uběhlo šest měsíců a došla mi od ní další zpráva. Že potkala kluka, se kterým se názorově shodla v tolika věcech, jako zatím s žádným. Tak čekám na devátý měsíc, zda se v něm třeba nepotvrdí, že tohle byl pro ni ten pravý vymodlený!:-)

Dalším důkazem Božího jednání pro mě bylo vyprávění jednoho kluka, který sloužil na UNITED v týmu modlitebníků. Přišla za nimi jedna paní, která měla rakovinu a množství metastází. Jedna z modlitebnic ji po jejím vyprávění o bolesti, kterou prožívá, na místo slov modliteb jen objala. Tato paní šla později na vyšetřeni a v jejím těle nebyla ani stopa po rakovině.

Další příběh se odehrál, když jsem šel v průběhu večerního koncertu na WC. Cestou jsem potkal jednoho kluka o berlích, který se mnou chtěl mluvit. Uvědomil jsem si, že Pán Bůh má naplánovaný i čas mého odchodu na WC. Šli jsme spolu něco sníst a sednout si. Najednou se kolem nás vynořila skupina lidí, která mu nabízela modlitby za uzdravení. Rozpoutal se rozhovor, kdy on sám říkal, že tohle, co my vidíme, nepovažuje za to nejpodstatnější. Ano, když Bůh bude chtít, tak jej může uzdravit. Ale on si již za více než dvacet let na své omezení zvykl – na život o berlích a částečně na vozíku. Co je pro něj mnohem důležitější, je dennodenní uzdravování jeho nitra Boží láskou. Žasl jsem nad vnitřní pevností a zakotveností v Bohu navenek nemocí spoutaného mladého člověka, který ale nás zdravé zahanbil vnitřní nespoutaností.

A na závěr – můj seminář na festivalu byl o negativech v hudbě. Nedávno mi přišel e-mail, že mnoho věcí, které zde zazněly, pomohly dotyčnému k návratu do církve.

Bůh si může použít jakékoliv naše slovo, jakékoliv naše zastavení se s někým, naši modlitbu s někým nebo za někoho, když se mu nabídneme do služby. A na UNITED mi to Pán Bůh potvrzuje – když se můžu dozvědět, co někdo díky takovým okamžikům prožil.

Pavel