Příběhy

Strom u vody

By 18. 1. 2018 No Comments

Na letošní festival UNITED ve Vsetíně jsem se těšil, ale nic ohromujícího jsem nepředpokládal. Avšak jeden malý Boží dotek mé očekávání předčil.

Během festivalu jsem se potkal s křesťany z mnoha různých církví, měst, různého věku, studijního či pracovního zařazení i všelijakých rodinných zázemí… A není se čemu divit, vždyť do Vsetína přijelo několik tisíc účastníků.

Název festivalu je však UNITED – tedy sjednocení. Je to ale opravdu možné se duchovně sjednotit v tak velkém počtu?

Po pravdě jsem ducha sjednocení vnímal už během chval, kdy se spousta mladých lidí shromáždila u hlavní i vedlejší scény, při ranních rozcvičkách a také při poslechu kázání během hlavního programu na náměstí. Mimo toho jsem cítil příjemnou přátelskou atmosféru, která to vše doprovázela…

… Když se přiblížil konec a nastalo nedělní ráno, šel jsem se sbalenými zavazadly do centra pro snídani a na shromáždění zdejší Církve bratrské. Obtěžkaný bagáží jsem se v parku u lavičky zastavil, abych si na chvíli oddechl. Jak jsem tam tak seděl, napadlo mě, že bych si mohl přečíst něco z Bible, avšak nevěděl co…

Z lavičky se mi naskytl pohled na jezírko se třpytící se hladinou, plavajícími kachnami, které zrovna někdo krmil, a poblíž krásný vzrostlý strom. Do toho se z evangelického kostela nad parčíkem začal ozývat zvon, svolávající své věřící na ranní bohoslužbu, který jakoby celou tu atmosféru dokresloval do dokonalé nádhery. A najednou se mi při pohledu na ten úžasný, sluncem prozářený obraz vybavila slova prvního žalmu, kde se píše o stromu zasazeném u vody.

A protože tento Žalm patří mezi mé oblíbené, po paměti jsem si ho opakoval:

  • Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
  • nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
  • Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
  • Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
  • Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní ve shromáždění spravedlivých.
  • Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Byla to opravdu požehnaná odpočinková chvíle. Co mi tím ale Bůh chtěl říct doopravdy, jsem pochopil až ve vlaku, když jsme se s partou vraceli zpět.

Jeden kamarád se mě zeptal, jaké bylo shromáždění v CB, protože on byl na bohoslužbě u těch evangelíků, kteří mají kostel nad parkem, a vyprávěl, že měli kázání na téma prvního Žalmu!

A tehdy mi to došlo. Ano, opravdu byl festival pod mocí ducha sjednocení – byl prostě UNITED :-).

Petr