Skip to main content
Příběhy

Asi mi dlužíš 20 korun

By 18. 1. 2018No Comments

Letos jsem se znovu moc těšil multižánrový festival UNITED ve Vsetíně, kde jsem již několikrát sloužil jako duchovní poradce, a loni jsem svou účast vynechal. Role duchovního poradce znamená, že jsme připraveni v určené místnosti, kde je možnost vést intimní rozhovory v oddělených kójích, až přijdou účastníci festivalu – většinou hledající či věřící mladí lidé – a chtějí se osobně sdílet o nějakém svém životním boji či zkoušce a modlit se za to.

Tuto službu vždy beru a vnímám jako dvousměrnou: jednak se vydávám do poradenství a pomoci těmto lidem, jednak také přijímám velmi mnoho povzbuzení. To když vidím, kolik mladých lidí dobrovolně – motivovaných v touze, aby jim někdo pomohl vyznat se v různých oblastech života – přijde a během rozhovoru a modliteb je často vidět i posun jejich postojů a vnímání Boha.

Byla to znovu obrovská radost vnímat Boha při díle. Mladí lidé přicházeli s touhou změnit něco ve svém životě a motivováni přijít s tím třeba i za někým, s kým se už neuvidí a koho neznají. I proto někteří, se kterými jsem se při poradenství setkal, vyjadřovali, že to, co mi teď říkají, ještě nikomu neřekli.

Jeden příběh se však trochu vymykal těm ostatním a rád bych jej tu zmínil. Přicházel jsem třetího dne festivalu ráno na směnu poradce a vidím v centru města, kde se festival odehrává, nějaký rozruch. Dva kluci (zhruba 35 let), nevábně vypadající a zjevně opilí, se postrkují s místními rómy a vše se snaží urovnat policisté. Uvědomuji si, jak blízko vedle sebe existují dva duchovní světy: festival s děním naplněným Duchem a běžný rozruch v centru města. Na směnu jsem tentokrát nastoupil venku ve stanu přímo v centru dění.

Po zhruba hodině se ke stanu blíží oni opilí mladíci. Pohrdavě a s legrací komentují dění křesťanského festivalu a když vidí nápis u stanu „DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ“, komentují to slovy: „Hej, pojďme si pro rozhřešení! Tady se pomodlí a dají nám růženec…“ a podobně. Byl jsem první na ráně, tak mě zahrnuli zájmem. Jeden si dokonce přede mne klekl, teatrálně sklonil hlavu a řekl: „Polejte mě svěcenou vodou!“ napadlo mě, že reagoval na můj kelímek s vodou, který jsem měl v ruce na zahnání žízně, tak jsem mu jej – nevěda vůbec, jak na tuto situaci reagovat – vylil za krk.

Byl zjevně překvapen a se zájmem se na mě podíval. Nablízku byli i kolegové poradci, tak jsme po chvíli prázdných debat oddělili oba muže od sebe, protože se jeden před druhým zjevně předváděli a nebylo možno s nimi dohromady pracovat. Já jsem si sedl s jedním a kolega poradce s druhým o kus dál.

Při povídání ten můj klient zvážněl a předkládal mi svůj život. Když vyprávěl, jak vyrůstal v dětském domově a nemá nikoho, měl v očích slzy. Při nabídce Boží pomoci však nereagoval. Po chvíli sledoval o kus dál nevěřícně svého kamaráda, jak s poradcem klečí na zemi a modlí se. Řekl mi: „Jestli ho ten tvůj kolega obrátí k víře, tak to dám 20 korun.“

Když pak přišel jeho kamarád se slzami v očích a slovy: „Ty vole, mě se ulevilo… jako by ze mě všechno spadlo…“ řekl jsem tomu svému: „Asi mi dlužíš 20 korun.“ Dál jsem je už jen viděl, jak spíše potichu a ukázněně procházejí jednotlivá stanoviště festivalu a sledují dění. Nevím, co všechno se v nich mohlo odehrát – to ví jen Bůh – ale v té chvíli se mi do očí hrnuly slzy z toho, jak je On mocen pracovat v srdcích kohokoliv a jak já jsem proti němu malý, nicotný, plný pochybností a nedůvěry.

Martin