Finanční podpora

Chceme, aby byl festival UNITED co nejdostupnější mladé generaci, proto výše vstupného nikdy nepokryla a ani v budoucnu nepokryje celkové náklady. Jsme vděčni za to, že většina práce na festivalu je dobrovolnická a jak poradní a realizační tým (mimo dvou úvazků), tak i 150 dobrovolníků pracuje každoročně bez nároku na mzdu. Většině kapel, řečníků a sloužících vyplácíme zejména náklady na cestovné, kromě toho je potřeba uhradit nájmy prostor, použitou techniku a další související náklady. 

Bez individuálních dárců by bylo velmi obtížné festival realizovat. Budeme vděčni, pokud se i vy rozhodnete podpořit festival jakoukoliv částkou. 

Jak přispět?

Rozhodli jste se přispět festivalu UNITED? Velmi děkujeme! Svůj příspěvek můžete složit na účet 2400723100/2010 pod některým z těchto variabilních symbolů podle účelu:

  • organizace festivalu: 3333
  • práce Petra Húště: 1111
  • Klub přátel UNITED: 2222 (1200 Kč ročně, nebo 100 Kč měsíčně).

Prosíme o vyplnění formuláře, pomůže nám zůstat s Vámi v kontaktu.

Potvrzení o daru

V případě, že budete pro daňové účely požadovat potvrzení o přijetí daru, je vyplnění formuláře nezbytné. Současně je potřeba, abyste jako specifický symbol použili své telefonní číslo.