Moderní sekty
V semináři se účastníci budou zabývat otázkami tzv. sekt. Budeme se zamýšlet nad tím, kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi přidává. Budeme hovořit o fenoménu vůdcovství a o dynamice náboženského společenství. Myslíte, že existuje něco jako mentální závislost na sektě? V této souvislosti nemůžeme minout ani otázku nebezpečnosti: Je dobré být před takovými skupinami ostražitý? Nebo se máme přímo bát? A nesetkáváme se náhodou s něčím podobným třeba i v církvích? Je třeba se zmínit také o okolnostech opuštění takových radikálních uskupení. Budeme hledat odpovědi na všechny tyto, a ještě jistě mnoho dalších otázek. Nenajdeme ale žádnou jednoduchou ani definitivní odpověď. Půjde spíš o to, podnítit myšlení a povzbudit k vlastnímu odpovědnému hledání. Hledání odpovědí nás všechny ostatně čeká celý život…

Zdeněk Vojtíšek je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Badatelsky se zabývá především studiem kultů, sekt a nových náboženských hnutí. Je zakládajícím členem a mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Částečně se věnuje také poradenské a psychoterapeutické práci.

Další semináře:

Dalimil Staněk – Gender chaos

Dalimil Staněk – Gender chaos

Jakub a Dagmar Guttnerovi – Je manželství out?

Jakub a Dagmar Guttnerovi – Je manželství out?

Petr Vizina – Pravda jako fetiš

Petr Vizina – Pravda jako fetiš

Pete Lupton – Odvrácená strana pornografie

Pete Lupton – Odvrácená strana pornografie

Pavel Hošek – Cesta k prameni života. Ale kudy?

Pavel Hošek – Cesta k prameni života. Ale kudy?

Pavel Eder – Vzdej se, pokušení!

Pavel Eder – Vzdej se, pokušení!

Angelika Pintířová – Povolání a odvaha jít za Božím hlasem

Angelika Pintířová – Povolání a odvaha jít za Božím hlasem

Marek Moškoř – Umění dělat umění

Marek Moškoř – Umění dělat umění

Jana Polehna – Vyhraj válku ve své mysli

Jana Polehna – Vyhraj válku ve své mysli

Zdeněk Vojtíšek – Moderní sekty

Zdeněk Vojtíšek – Moderní sekty

Ivana Procházková: Svoboda – co je originál a co fake?

Ivana Procházková: Svoboda – co je originál a co fake?

Pavel Vimr – Peníze na uzdě

Pavel Vimr – Peníze na uzdě

Dalimil Staněk – Omluva, která pomůže odpustit

Dalimil Staněk – Omluva, která pomůže odpustit

Jakub a Dagmar Guttnerovi – K čemu je chození?

Jakub a Dagmar Guttnerovi – K čemu je chození?

Libor Všetula – Jak být sám se sebou aneb Vítej opět doma

Libor Všetula – Jak být sám se sebou aneb Vítej opět doma