Aleš Novák a Tereza Viková
Aleš i Tereza vystudovali umělecké školy se zaměřením na sochu a architekturu. Oba se aktivně věnují vlastní tvorbě a sledují současnou uměleckou scénu. Alešova tvorba představuje přístup současného umělce, pohybuje se mezi instalací – sochou – malbou – performance a má za sebou mnoho výstav a realizací. Ve své pracovní náplni se také věnuje pedagogické činnosti. Tereza se orientuje spíše na klasickou sochu a modelovaný objekt a ráda zkoumá nové materiály. Aktuálně se věnuje restaurování sochy a vlastní sochařskou praxi teď využívá i k tvorbě designu. S Alešem se znají už dlouho a společně budou rozvíjet náměty k diskuzi na téma umění.

Umělecký workshop
Pro koho je workshop vhodný? Pro všechny, které zaj
ímá vizuální umění, prostředí uměleckých škol a především pro ty, kdo chtějí rozvíjet svou kreativní dušiWorkshop bude rozdělený do dvou částí. V první části budou Aleš a Tereza prezentovat svoji tvorbu a dávat vhled do procesů myšlení a dalších postupů, které je dovedly k výsledku. Následně bude prostor pro otázky a vzájenou diskuzi. Ve druhé části bude probíhat praktická část, ve které si zkusíme experimentální formou společně něco vytvořit. Bude se jednat o práci s prostorem a v prostoru za použití různých materiálů a technik. Bude možnost pracovat ve skupině nebo individuálně, jak to komu bude bližší. Cílem je vyzkoušet si nové možnosti, jak pracovat s prostorem, objektem, nové možnosti prezentace a instalace vaší tvorby. Výsledek, který si odnesete budou především nové zkušenosti a fotky instalačních řešení.
PS: Pokud máte zájem o konzultaci (např. se hlásíte na uměleckou školu), vezměte s sebou své portfolio, můžeme se na to společně podívat.

Další účinkující:

Starter pack vedoucího

Starter pack vedoucího

Hip Hop

Hip Hop

Worship.ko

Worship.ko

Umělecký workshop

Umělecký workshop

Chvály tancem

Chvály tancem

Survival

Survival

Zážitkové hry a larpy

Zážitkové hry a larpy

Na vlně emocí

Na vlně emocí

Bible journaling

Bible journaling

Křesťan v síti

Křesťan v síti

Biblické tvořivé dílny

Biblické tvořivé dílny

Scénický tanec

Scénický tanec

Image, nebo charakter?

Image, nebo charakter?