Do talkshow „Jak se hledá přítomný okamžik“ přijal pozvání Jiří Beneš a Tomáš Petráček.
Doc. Jiří Beneš
je teolog, biblista a vysokoškolský pedagog. V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě UK. Přednáší, publikuje a popularizuje Starý zákon. Bible je podle něj kniha živá, skrze niž promlouvá Hospodin. Má za to, že její čtenář není nikdy pouhým pozorovatelem, ale vždy jednou z postav vyprávění, která na biblický text aktivně reaguje a dokonce do něj i vstupuje.
Prof. Tomáš Petráček
je český katolický kněz, historik a teolog. Působí v Hradci Králové jako univerzitní kaplan, přednáší historii na KTF UK v Praze a na PdF UHK v Hradci Králové, kde je vedoucím katedry kulturních a náboženských studií. Jeho studenti o něm říkají, že v naší republice je opravdu jen málo lidí, kteří jsou ochotni se věnovat ostatním jako on.

Další program:

Late Night Show

Late Night Show

Rozhovor s Andy Štěch

Rozhovor s Andy Štěch

Talkshow s Proboha.cz

Talkshow s Proboha.cz

Altán Rádia 7

Altán Rádia 7

Talkshow – Jak se hledá přítomný okamžik

Talkshow – Jak se hledá přítomný okamžik

Diskuze – Proč pracovat?

Diskuze – Proč pracovat?

Divadlo Iluminace

Divadlo Iluminace

Divadlo Pinocchio

Divadlo Pinocchio

UNITED dance

UNITED dance

Ballet Magnificat

Ballet Magnificat

UNITED Challenge

UNITED Challenge

Výstava Anny Němec Sypěnové

Výstava Anny Němec Sypěnové