Poslouchej tady:

Svatá zuřivost
„Ze všech zlých lidí jsou zbožní zlí lidé ti nejhorší,“ řekl C. S. Lewis. Proč jsou věřící lidé tak často plní hněvu? Kde se v lidech, jako byl prorok Jonáš, bere hořkost a zloba? Co se z Jonášova příběhu můžeme dozvědět o sobě?

Pavel Hošek
působí jako profesor na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury. Napsal knihy o díle C. S. Lewise, o vztazích mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími, stejně jako o proměnách náboženství v dnešní době či například o J. Foglarovi a spoluzakladateli skautského hnutí E. O. Setonovi. Ve volném čase rád podniká dobrodružné výpravy do přírody s manželkou Vierkou a dětmi Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou.