Do poradenského centra se můžete přijít ztišit, popovídat si s poradci nebo se pokusit vyřešit záležitosti, které vám způsobují problémy a trápení. Chceme vám nabídnout bezpečné místo, kde budeme připraveni vás vyslechnout ve věcech, o nichž se běžně bojíte mluvit. Poradce najdete v malém sále Domu kultury.
Nebo nám můžeš napsat soukromou zprávu na facebookové stránce Duchovní poradenství UNITED.