Nespoutaná přítomnost
Bolí vás vaše minulost? Ozývá se něco, co bylo kdysi velmi v nepořádku a stále se to prolamuje do přítomnosti? Rodinné vztahy? Osobní selhání? Nebo se příliš obáváte budoucnosti? Co tam čeká? Pohlcuje vás to, co se ještě nestalo, ale mohlo by? A kde jsem v tom já sám? A kde je Bůh? Jak opouštět minulost i budoucnost, abych se v přítomnosti setkával s Bohem? Aby v Něm aspoň na chvíli spočinulo moje srdce?

Kateřina Vávrová
Patřím už dvě desetiletí Kristu a pořád zkoumám, co to všechno znamená, že vím o Bohu a že jsem s Ním. Dívat se na svět Božíma očima je fascinující, povzbuzující a naplňující. Jsem vděčná za to, že smím žít na zemi, kde JE Bůh. Vedle toho mi dává hluboký smysl práce, kterou dělám – jsem psychoterapeutka. Snažím se vést lidi k sebepoznání a k nalézání pravdy o sobě. A čím víc jsem ze své práce unavená, tím víc si hýčkám svou rodinu, manžela a děti, přátele, poněvadž vztahy vnímám jako nejdůležitější esenci života. A když jsem bez svých blízkých, hledám činnosti, které vedou k tvořivosti. Inspiruje mne k tomu On, který je sám stvořitel. Věřím, že každý z nás je jedinečným člověkem, který má k dispozici život, aby jej naplnil až po okraj tím, co Bůh do něj vložil. Když v přítomnosti spočinu s Ním, povede mne…

Další semináře:

Spolu ke světlým zítřkům – Jakub a Monika Vejmělkovi

Spolu ke světlým zítřkům – Jakub a Monika Vejmělkovi

Církev ve veřejném prostoru a já – Janette Oubrechtová

Církev ve veřejném prostoru a já – Janette Oubrechtová

Poznat sám sebe – Veronika Horňáková

Poznat sám sebe – Veronika Horňáková

Nespoutaná přítomnost – Kateřina Vávrová

Nespoutaná přítomnost – Kateřina Vávrová

#ThatGirl – Jana Polehna

#ThatGirl – Jana Polehna

Pět milníků ke Kristu – Jiří Musil

Pět milníků ke Kristu – Jiří Musil