Modlitební karavan je takovou pojízdnou modlitební místností. Pokud máte zájem, aby se za vás někdo modlil, modlitební karavan je místo, které navštivte. U karavanu mají službu dobrovolníci z řad modlitebníků a poradců, kteří se za vás budou rádi modlit nebo si s vámi jen popovídají, jak budete chtít. 

Letos bude modlitební karavan propojen s poradenstvím. Do poradenského centra se můžete přijít ztišit, popovídat si s poradci nebo se pokusit vyřešit záležitosti, které vám způsobují problémy a trápení. Chceme vám nabídnout bezpečné místo, kde budeme připraveni vás vyslechnout ve věcech, o nichž se běžně bojíte mluvit.