Martin Pavlík
slouží jako kazatel na pražských Vinohradech a vede oddělení mládeže v Církvi adventistů sedmého dne v Čechách. Je vnukem řeckokatolického faráře, synem adventistického kazatele, absolventem židovského gymnázia, doktorandem na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Teologii studoval v Praze, v Regensburgu a ve Frankfurtu n. Mohanem. Je ženatý, miluje cyklistiku a italské dezerty.

Další účinkující:

Jakub Vejmělka

Jakub Vejmělka

Ida Pencová

Ida Pencová

Libor Všetula

Libor Všetula