Životopis Kateřiny Lachmanové by se na jednu stránku nevešel, i kdyby byl psaný velmi malým písmem. Katka studovala ekonomii, teologii, psychologii, vyučovala na Katolické teologické fakultě UK, působila jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství. Dnes pracuje pro TV Noe a nakladatelství Paulínky. Je též jednou z výrazných postav hnutí Katolické charismatické obnovy. Napsala i řadu knih o Bohu a duchovním životě. Jak toto všechno stíhá, zatím nedokázal nikdo uspokojivě vysvětlit. Existuje ovšem důvodné podezření, že všechny tyto aktivity nedělá sama, ale že jí s tím Hospodin trošku pomáhá.

Další účinkující:

Kamil Strak

Kamil Strak

Jan Šeda

Jan Šeda

Bogdan Lach

Bogdan Lach

Kateřina Lachmanová

Kateřina Lachmanová

Vítek Vurst

Vítek Vurst