Pokoj v srdci je Boží dar, je důležitým signálem toho, že naše srdce patří Bohu, že v něm Bůh přebývá.  Naše zkušenost ale bývá taková, že jde-li všechno jako po másle a nikdo mě nerozčiluje, tak mám pokoj, a v opačném případě mám prostě smůlu, pokoj je pryč. Ježíš nám však slíbil pokoj mnohem solidnější a trvalejší, který přežije i uprostřed velkých nesnází a protivenství. A existuje spousta vychytávek, jak Boží pokoj získat nebo si jej uchovat, ale samozřejmě též spousta možností, jak o něj vlastním zaviněním přijít nebo se o něj nechat obrat.

ThLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (* 1964), římskokatolická církev. Za totality studovala ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, po převratu strávila tři roky v mezinárodní škole evangelizace ICPE na Maltě. V Itálii vystudovala teologii a psychologii, poté se věnovala pastoračně-psychologickému poradenství a vyučování. V současnosti pracuje pro dvě křesťanská vydavatelství a pro TV Noe. Koordinuje též hnutí katolické charismatické obnovy (konference v Brně, křesť. tábory pro mladé JUMP atp.). Napsala řadu knih, např. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby aj., naposledy Karikatury Boha.

Další účinkující:

Jan Šeda: O co Bohu vlastně jde?

Jan Šeda: O co Bohu vlastně jde?

Marek Hutr: Pornografie

Marek Hutr: Pornografie

Martin Hasík: Než nám dojde dech…

Martin Hasík: Než nám dojde dech…

Vítek Vurst: Rozvod – a co já s ním

Vítek Vurst: Rozvod – a co já s ním

Lukáš Sztefek: Já nemusím, já už Ho vidím!

Lukáš Sztefek: Já nemusím, já už Ho vidím!

Kateřina Hodecová: Každý den s Bohem

Kateřina Hodecová: Každý den s Bohem

Jakub a Monika Vejmělkovi: Láska a jiné srandy

Jakub a Monika Vejmělkovi: Láska a jiné srandy

Pavel Hošek: Církev – Cože?

Pavel Hošek: Církev – Cože?

Pavel Hošek: Duch svatý – Bůh tady a teď

Pavel Hošek: Duch svatý – Bůh tady a teď

Ondřej Szturc: Ty a Ježíš

Ondřej Szturc: Ty a Ježíš

Anna Szturcová: Odpuštění

Anna Szturcová: Odpuštění

Kateřina Lachmanová: Sexuální zneužívání (nejen) v církvi

Kateřina Lachmanová: Sexuální zneužívání (nejen) v církvi

Kateřina Lachmanová: Každodenní zápas o pokoj v srdci

Kateřina Lachmanová: Každodenní zápas o pokoj v srdci

Ladislav Heryán: Exotem na této zemi – O Božím milosrdenství mezi námi

Ladislav Heryán: Exotem na této zemi – O Božím milosrdenství mezi námi

Tash Shoultz: Novodobé otrokářství – blíž, než si myslíme

Tash Shoultz: Novodobé otrokářství – blíž, než si myslíme

Petr Vizina: Média – zlá, nebo dobrá?

Petr Vizina: Média – zlá, nebo dobrá?

Michal Apetauer: Nový život a nová rozhodnutí

Michal Apetauer: Nový život a nová rozhodnutí

Karel Řežábek: 4 temperamenty – různost krásná i vražedná

Karel Řežábek: 4 temperamenty – různost krásná i vražedná

Kamil Strak: Radost ve službě

Kamil Strak: Radost ve službě