Jak se říká „Protiklady se přitahují“ – a platí to obzvlášť v partnerských vztazích, v chození spolu a v manželství… právě naše odlišnost je často zdrojem toho, proč v sobě na počátku vztahu nacházíme zalíbení. Důvodem je, že v sobě máme touhu po úplnosti. Takže k sobě přirozeně hledáme někoho, s kým bychom se vzájemně doplňovali a získali tak co nejširší repertoár dovedností a předností, které by nám umožnily žít život naplno a poskytly schopnost vyrovnat se se vším, co život připraví. Proto nás v partnerských vztazích tak často na druhém přitahuje, jak náš protějšek hravě zvládá to, s čím si sami nevíme příliš rady. A my na oplátku také máme leccos, co nám jde a druhému příliš ne. Jenže různost, která se nám na počátku zdála tak krásná, se po čase může stát vražednou. Ne nadarmo je nejčastěji uváděným důvodem současných českých rozvodů nesoulad povah a zájmů manželů a z toho plynoucí vzájemné odcizení…. Právě porozumění našim temperamentům a tomu, jak ovlivňují naše vztahy, nám pomůže naši rozdílnost lépe pochopit a přijmout ji jako dar.

Karel Řežábek je od roku 1992 pastorem Křesťanského společenství v Plzni. Kromě své služby duchovního se specializuje na osobnostní typologii (čtyřbarevný kód temperamentů a MBTI), na její praktické využití v osobních a pracovních vztazích. Věnuje se i osobnostnímu a vztahovému koučinku. V roce 2011 úspěšně završil MBTI® certifikační program vypsaný Americkou manažerskou asociací (AMA). Vedle získání mezinárodně platného certifikátu MBTI® Step I™ se stal prvním držitelem certifikátu MBTI® Step II™ v České republice.

Další účinkující:

Jan Šeda: O co Bohu vlastně jde?

Jan Šeda: O co Bohu vlastně jde?

Marek Hutr: Pornografie

Marek Hutr: Pornografie

Martin Hasík: Než nám dojde dech…

Martin Hasík: Než nám dojde dech…

Vítek Vurst: Rozvod – a co já s ním

Vítek Vurst: Rozvod – a co já s ním

Lukáš Sztefek: Já nemusím, já už Ho vidím!

Lukáš Sztefek: Já nemusím, já už Ho vidím!

Kateřina Hodecová: Každý den s Bohem

Kateřina Hodecová: Každý den s Bohem

Jakub a Monika Vejmělkovi: Láska a jiné srandy

Jakub a Monika Vejmělkovi: Láska a jiné srandy

Pavel Hošek: Církev – Cože?

Pavel Hošek: Církev – Cože?

Pavel Hošek: Duch svatý – Bůh tady a teď

Pavel Hošek: Duch svatý – Bůh tady a teď

Ondřej Szturc: Ty a Ježíš

Ondřej Szturc: Ty a Ježíš

Anna Szturcová: Odpuštění

Anna Szturcová: Odpuštění

Kateřina Lachmanová: Sexuální zneužívání (nejen) v církvi

Kateřina Lachmanová: Sexuální zneužívání (nejen) v církvi

Kateřina Lachmanová: Každodenní zápas o pokoj v srdci

Kateřina Lachmanová: Každodenní zápas o pokoj v srdci

Ladislav Heryán: Exotem na této zemi – O Božím milosrdenství mezi námi

Ladislav Heryán: Exotem na této zemi – O Božím milosrdenství mezi námi

Tash Shoultz: Novodobé otrokářství – blíž, než si myslíme

Tash Shoultz: Novodobé otrokářství – blíž, než si myslíme

Petr Vizina: Média – zlá, nebo dobrá?

Petr Vizina: Média – zlá, nebo dobrá?

Michal Apetauer: Nový život a nová rozhodnutí

Michal Apetauer: Nový život a nová rozhodnutí

Karel Řežábek: 4 temperamenty – různost krásná i vražedná

Karel Řežábek: 4 temperamenty – různost krásná i vražedná

Kamil Strak: Radost ve službě

Kamil Strak: Radost ve službě