Emoce a život s Bohem
Emoce nejsou zlé, ale ne vždy se o ně můžeme opřít. Mohu mít pocit, že Bůh je daleko, a není to pravda. Mohu mít pocit viny, a přitom se mnou jen někdo manipuluje – anebo naopak, cítit se v pohodě, a mít zatvrzelé srdce. Také není pravda, že emoce do života s Bohem nepatří… Emoce jsou důležitou složkou naší motivace a pokud jsou zraněné, působí zmatek v našich vztazích a komplikují schopnost rozlišování – v malých i velkých věcech. Někdy nám dávají křídla, jindy jsou jako koule na nohou… A přece je dobře, že je máme, jinak bychom ani nebyli lidmi. Naštěstí Bůh je může a chce uzdravovat, aby nám sloužily čím dál víc k dobrému.

Kateřina Lachmanová
Za totality studovala ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, po převratu strávila tři roky v mezinárodní škole evangelizace ICPE na Maltě. V Itálii vystudovala postgraduálně teologii a psychologii, poté se věnovala pastoračně-psychologickému poradenství a vyučování na KTF UK. V současnosti pracuje pro dvě křesťanská nakladatelství (Paulínky a Doron). Napsala řadu knih, např. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby aj., naposledy Kříž jako strom života.

Další semináře:

Proč křesťané mohou být šampiony v dialogu? – Pavel Fischer

Proč křesťané mohou být šampiony v dialogu? – Pavel Fischer

Genderová identita v Kristu – Marek Macák

Genderová identita v Kristu – Marek Macák

Spolu ke světlým zítřkům – Jakub a Monika Vejmělkovi

Spolu ke světlým zítřkům – Jakub a Monika Vejmělkovi

Strach – Pavel Hošek

Strach – Pavel Hošek

Emoce a život s Bohem – Kateřina Lachmanová

Emoce a život s Bohem – Kateřina Lachmanová

Církev ve veřejném prostoru a já – Janette Oubrechtová

Církev ve veřejném prostoru a já – Janette Oubrechtová

Hněv ve společnosti – Benedikt Mohelník

Hněv ve společnosti – Benedikt Mohelník

Opakujeme stále stejné chyby? – Tomáš Petráček

Opakujeme stále stejné chyby? – Tomáš Petráček

Poznat sám sebe – Veronika Horňáková

Poznat sám sebe – Veronika Horňáková

Nespoutaná přítomnost – Kateřina Vávrová

Nespoutaná přítomnost – Kateřina Vávrová

Dopamin – Vojtěch Sponar a Marek Macák

Dopamin – Vojtěch Sponar a Marek Macák

Můžu odpustit svým rodičům – Dalimil Staněk

Můžu odpustit svým rodičům – Dalimil Staněk

Smíš, nesmíš? – Jiří Beneš

Smíš, nesmíš? – Jiří Beneš

#ThatGirl – Jana Polehna

#ThatGirl – Jana Polehna

Duchovní krize – Daniela Kucová

Duchovní krize – Daniela Kucová

Pět milníků ke Kristu – Jiří Musil

Pět milníků ke Kristu – Jiří Musil

Svatá zuřivost – Pavel Hošek

Svatá zuřivost – Pavel Hošek

Divadlo a církev? – Jakub Tomoszek

Divadlo a církev? – Jakub Tomoszek