Biblické tvořivé dílny
Workshop se zaměří  na setkání s biblickým příběhem netradiční formou. Pokusíme se do něj hlouběji proniknout prostřednictvím dramatického umění a společné tvořivé zkušenosti. Není potřeba žádná biblická ani dramatická příprava, jen ochota hrát si a tvořit.

Angelika patří do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Na Univerzitě Karlově vystudovala ošetřovatelství, na DAMU obor dramatické výchovy a později si doplnila vzdělání o speciální pedagogiku – etopiedii. Vyučuje dramatickou výchovu, pracuje také ve výchovném ústavu a středisku výchovné péče. Externě moderuje v Českém rozhlasu. Angeličin život můžete hlouběji poznat v knize Padá mi to z nebe, kterou vydalo nakladatelství Portál.

Další workshopy:

Bible journaling

Bible journaling

Pavel Eder – Křesťan v síti

Pavel Eder – Křesťan v síti

Angelika Pintířová – Biblické tvořivé dílny

Angelika Pintířová – Biblické tvořivé dílny