Q&A

Co můžu udělat, když mám zakoupenou vstupenku z minulého roku?
Jsou tři možnosti: 

  1. Nic neudělat, vstupenka se automaticky převede na rok 2022.
  2. Nechat si převést vstupenku na jedno z měst UNITED CITY a zbytek částky tímto automaticky přispět UNITED jako dar.
  3. Požádat o vrácení vstupného z roku 2020. O vrácení lze požádat do 30. 6. 2021.

Jak to bude s ubytováním a stravováním? 
Letošní UNITED CITY bude jednodenní a nebudeme poskytovat ubytování. V areálu nebo ve městě bude možnost zakoupit si občerstvení.

Jak a kde se můžeme zaregistrovat?
Na našem webu u každého místa naleznete informace o možnostech parkování a také bude označeno místo, kde obdržíte nesnímatelný náramek jako vstupenku. Pro registraci budete potřebovat pouze QR kód, který vám po zakoupení vstupenky přišel do e-mailu.

Mám si vzít něco na sezení?
Určitě ano, vhodné jsou kempingové židle, karimatky nebo podsedáky.

Co když se epidemiologická situace zhorší?
V případě omezení počtu účastníků z důvodu vládních nařízení bude rozhodovat čas zakoupení vstupenky. Věříme, že k tomuto scénáři nedojde, ale v krajním případě by mohly být vstupenky nad povolený limit vráceny. 

Co když se UNITED CITY zruší?
Věříme, že tato situace nenastane. V případě, že se tak stane, vstupné vrátíme.  Vstup do areálu se bude řídit dle platných vládních nařízení v čase konání UNITED CITY. Zakoupené vstupné nelze vrátit. Vstupné vracíme jen v případě, že by akce z vládních nařízení musela být zrušena. 

Od kdy bude začínat program v jednotlivých městech?
Hlavní program začíná 16:30, ale už od cca 14:00 poběží semináře a další doprovodný program. Harmonogramy jednotlivých měst najdete na webu.

Bude se program přenášet do televize? 
Ano, ale jen část, a to v sobotu ze Vsetína. Celý program si ale nejlépe užijete na místě.

Musím se prokázat nějakým negativním testem, abych se mohl/a zúčastnit?
Pravidla ohledně vyžadování/nevyžadování testu budou podle platných vládních nařízení v době konání UNITED CITY.

Bude možnost zakoupit si lístek na místě?
Ano, pokud nebude naplněna kapacita areálu nebo limit stanovený vládou pro pořádání akcí. Aktuální informace najdete vždy na našem webu.