Skip to main content
Aktuality

Poradenství na festivalu

Poradenské centrum bude otevřeno pro účastníky festivalu v Domě kultury v malém sálu. Do poradenského centra se můžete přijít ztišit, popovídat si s poradci nebo se pokusit vyřešit záležitosti, které vám způsobují problémy a trápení.

Chceme vám nabídnout bezpečné místo, kde budeme připraveni vás vyslechnout ve věcech, o nichž se běžně bojíte mluvit. Mezi poradci jsou vedoucí sborů a mládeží, lidé s odborným vzděláním a také s obdarováním od Pána Boha pomáhat mladým lidem s jejich současnými problémy.

Během festivalu budou poradci i u modlitebního karavanu. Poradenské centrum bude otevřeno v malém sálu DK ve čtvrtek od 18:00 do 24:00 hodin, v pátek a v sobotu pak od 10:00 do 24:00 hodin.