Skip to main content
Aktuality

Podpořte UNITED city

Aktuálně hledáme 105 000 Kč na pokrytí nákladů. 

Staňte se součástí festivalu UNITED city, díky kterému se mohlo setkat více než 700 mladých lidí, kteří společně uctívali Pána Boha, rozvíjeli se skrze semináře a zažívali nová povzbuzení do vztahu za Pánem Bohem. Přispějte na pokrytí nákladů UNITED city.

Jak přispět?

Rozhodli jste se přispět na pokrytí nákladů festivalu UNITED city?  Velmi děkujeme! Svůj příspěvek můžete složit na účet 2400723100/2010 pod variabilním symbolem 1999 nebo skrze QR kód.