Organizační tým

UNITED připravují dva týmy. Poradní tým udává směr a myšlenku celého festivalu, navrhuje téma a program jednotlivých ročníků a jsou v něm zapojeni lidi z různých církví. Realizační tým návrhy poradního týmu přetavuje do praxe. Členy obou týmů představíme během jara