Filmy

Filmy si pouštíme většinou kvůli zábavě. Existují však filmy, které jsou významnými uměleckými díly, filmy s hlubokým morálním, duchovním nebo obecně lidským nábojem. A právě ty, „filmy o něčem“, promítáme na festivalu UNITED. Samotný film však tvoří pouze první část setkání. Tou druhou je debata, k níž nás zhlédnutý snímek inspiruje. Naším cílem totiž není zábava, ale možnost prostřednictvím filmového díla a debaty o něm nahlédnout sebe, své okolí, Pána Boha i druhé lidi. Nahlédnout – a možná i měnit.

Petr Vaďura

Vystudoval Filosofickou fakultu UK. V Tachově působí jako kazatel sboru Evangelické církve metodistické, spolupracuje s Českým rozhlasem a TWR. Má na kontě několik knih převážně s rozhovory nad biblickými tématy. Dlouhodobě se věnuje popularizaci filmů s přesahem.

… a dělo bylo ještě žhavé

… a dělo bylo ještě žhavé

Milost

Milost

Vyšší princip

Vyšší princip

Modlitba

Modlitba

Daleko od lidí

Daleko od lidí