Busking

Přijeďte do Vsetína v době festivalu UNITED a zahrajte si na scéně Ring!

Co je busking?

Busking je pouliční umělecké představení. Nejčastěji se jedná o hudební produkci, ale patří sem také divadelní kusy, kreslení portrétů nebo artistické výkony. Busking je pro posluchače neplánovaný a záleží hlavně na umělci, zda svým vystoupením kolemjdoucí zaujme. Je to skvělá příležitost, jak získat bezprostřední zkušenosti s publikem a jejich reakcemi, ze setkávání s lidmi lze čerpat dobrou inspiraci.

Co nabízíme?

  • Zásuvku na 230 V, malé zvučení a vyhrazený prostor na scéně Ring před Domem kultury.
  • Odměnou za vaši produkci mohou být dobrovolné dary od kolemjdoucích.

Podmínky pro umělce

  • Busking lze provozovat pouze na vyhrazeném místě ve městě a v předem rezervovaném čase.
  • Umělci si veškeré náklady spojené s vystoupením hradí sami.
  • Vyhrazujeme si právo produkci kdykoli ukončit, a to pokud bude proti dobrým mravům anebo je v přímém rozporu s křesťansky orientovanými myšlenkami festivalu UNITED.
Rezervovat místo

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.

Ježíš