Úcta v rodině

Úcta v rodině ##Richard Vašečka

Seminář přináší praktický pohled na čtvrté/páté Boží přikázání, které je zároveň prvním Božím přikázáním, které má zaslíbení – jak se chovat uctivě k rodičům a autoritám, aby nám bylo dobře. Vyučuje, jak vést děti k úctě a poslušnosti a zároveň respektovat jejich svobodu a osamostatňování.

Richard Vašečka

Vystudoval katolickou teologii v Prešově, kde spolu s ostatními studenty založil katolické společenství Nový Jeruzalém. V současné době je jeho vedoucím. Patnáct let působil jako učitel na církevním gymnáziu v Žilině. Od března 2012 je poslancem Národní rady Slovenské republiky za hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. V parlamentu vychází ze svých zkušeností otce, učitele, křesťana. Věnuje se především otázkám rodiny, školství a obrany.

Už sedmnáct let je šťastně ženatý s manželkou Martou. Se svými čtyřmi dětmi bydlí v Marčeku u Žiliny.

Další účinkující

Facebook

Instagram