Slova, která mají dopad

Slova, která mají dopad ##Michael Novotný

Mnohým lidem nahání hrůzu už jen samotná představa, že by se měli postavit před druhé a něco jim říct. Součástí celé řady nočních můr jsou situace, kdy je na člověka upřena pozornost a on neví, co říct nebo je nedostatečně oblečený.

Lidé tedy raději mlčí, místo toho, aby se naučili použít slova a jejich velkou moc. Veřejný projev má obrovskou sílu. Může vést k vyvraždění milionů, stejně jako svrhnutí totalitních režimů, zastavení rasové diskriminace nebo duchovnímu probuzení. Člověk ale nemusí rovnou měnit svět. Umění veřejného projevu se hodí i v běžných každodenních situacích, kázáních, vyučování, prezentacích před spolužáky a spolupracovníky, v kabině při důležitém sportovním utkání nebo při obhajobě (ať už u soudu, kuchyňského stolu nebo ve škole).

Jak se naučit mluvit? Jak navázat kontakt s publikem? Jak způsobit, aby lidé poslouchali a pamatovali si, co jsme řekli? Jak vést lidi k akci a k rozhodnutí? Jak zvolit vhodný přístup k projevu v různých situacích?

Michael Novotný

Právník a řečník, který sám prošel procesem od stavu, kdy prožíval hrůzu z toho, že by měl cokoliv říct před svými spolužáky, přes právnickou fakultu a zastupování u soudu, až po stav, kdy měl za poslední roky příležitost veřejně mluvit k tisícům lidí.

Přijďte nabrat inspiraci, tipy a triky, které posunou váš veřejný projev na novou úroveň.

Další účinkující

Facebook

Instagram