Sebeobrana

Sebeobrana ##Nikolaj Martinák

Teoreticko-praktický seminář se zabývá tématem vztahu křesťana k oprávněnému užití násilí.  Kromě krátkého teoretického  zamyšlení a připomenutí si příkladů, kdy se věřící křesťané postavili zlu se zbraní v ruce, bude workshop věnován praktické výuce základů sebeobrany ruského bojovného stylu SYSTEMA.

Nikolaj Martinák

Vystudoval Policejní akademii ČR v Praze a má více než dvacetiletou praxi u ozbrojených sil. V současné době pracuje jako strážník Městské policie  Vsetín a profesionální instruktor střelby a sebeobrany.  Je členem Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně. Jedním z témat, kterým se věnuje, je  vztah  křesťanské víry a oprávněného užití násilí.

Už 25 let žije šťastně se svou manželkou. Své dva dospívající syny vychovává pod heslem „Věřím v Boha a své dovednosti“.

Další účinkující

Facebook

Instagram