Příběh staršího bratra

Příběh staršího bratra ##Marek Orko Vácha

Podobenství o marnotratném synovi, či přesněji o marnotratném otci, uvádí posluchače do základních myšlenek křesťanství – co je to hřích, lítost, odpuštění, kdo je člověk, co je nebe a co je peklo. Toto Lukášovo podobenství je literárně úvodem do křesťanství.

Marek Orko Vácha

Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je administrátorem farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Další účinkující

Facebook

Instagram