Pavel Šupol

Pavel Šupol

 

„Vyrůstal jsem na Valašsku. Na vysoké škole v Brně přišla těžká životní situace, ve které jsem si musel položit otázku, jaké místo má vlastně pro mě Bůh v mém životě? Zjistil jsem, že nebyl první. Poprosil jsem Ho o odpuštění a prosil jsem, ať mi pomůže. On mě podržel a já zažil Boží jednání osobně. Následovaly další otázky – a jedna z nich byla, co bych měl po studiu stavební fakulty dělat. Myšlenku na službu v církvi jsem zamítal s ohledem na své falešné přesvědčení, že abych mohl pro Pána Boha něco dělat, musím být přece ‚dokonalý‘. Bůh mě pomalu této falešné představy zbavil a já dnes už jako kněz mohu žasnout, co vše Bůh koná, přestože jsem stále v mnoha oblastech slabý. O tohle dobrodružství s Ním se snažím dělit i skrze povídání o životě s Bohem pomocí hudby.“

Další účinkující

Facebook

Instagram