Křesťanství před soudem

Křesťanství před soudem ##Michael Novotný

Vydrží křesťanství i při bližším zkoumání? Jsou výpovědi očitých svědků o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista věrohodné? K jakým závěrům vedou důkazy a fakta? Obstálo by křesťanství před soudem?

Zasedněte na místo soudního senátu a posuďte sami silná i slabá místa případu. Pokládejte těžké dotazy, uvažte pečlivě všechny okolnosti i důkazy jednotlivě i v jejich souhrnu a sami dospějte k vlastnímu verdiktu.

Michael Novotný

Právník a řečník se zkušeností se zastupováním v soudní síni i mimo ni. Člověk, který s Boží pomocí hledá upřímné a praktické odpovědi na těžké otázky, které přináší život.

Další účinkující

Facebook

Instagram