Křesťan v politice

Křesťan v politice ##Zdeněk Papoušek

Jde o to, jestli doopravdy uznávám, že Ježíš dobře rozumí každému oboru lidské činnosti, tudíž jestli mu dovoluji být Pánem všeho. Jestliže tomu tak je, platí to i pro politiku. Pokud mě tam Bůh povolává jako spolupracovníka, neměl bych odmítnout. Pak mě ochrání ode všech nástrah a pastí, jestliže o to budu stát, a ukáže se, že jedině Jemu patří moc a sláva.

Zdeněk Papoušek

je senátorem za volební obvod Brno-město. Vystudoval sociologii a polovinu svého života věnoval sociální práci: 20 let ve Fondu ohrožených dětí a 7 let práci s propuštěnými vězni. Třetinu svého života strávil na středních školách jako učitel: 13 let na Biskupském gymnáziu v Brně a 5 let na Církevní střední zdravotnické škole v Brně. Vyučuje společenské vědy – psychologii, sociologii, politologii, právo, ekonomii a filosofii. Má manželku Marii, syny Matěje, Šimona a Jonáše a vnučku Kláru.

Další účinkující

Facebook

Instagram