Boj dobra a zla ve světě

Boj dobra a zla ve světě ##Pavel Hošek

Zdá se, že mluvit o zlu není v módě. Padne-li zmínka o silách Zla nebo mocnostech Temnoty, většinou se rozhostí trapné ticho. Zároveň je zřejmé, že na jevy, jako je nacismus nebo holokaust, „přirozená“ či „vědecká“ vysvětlení nestačí. Co vlastně víme o původu a povaze Zla? A jaký je poměr sil mezi Dobrem a Zlem? A co to znamená pro křesťany prakticky?

Pavel Hošek

Působí jako vedoucí katedry religionistiky na ETF UK a jako vedoucí katedry systematické teologie, filosofie a religionistiky na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Zabývá se vztahem teologie a religionistiky a mezináboženským dialogem. Je rovněž kazatelem Církve bratrské, je ženatý a má čtyři děti.

Další účinkující

Facebook

Instagram