Festival UNITED je organizován pod hlavičkou spolku UNITED 3P, z.s. Samotnou akci připravují v průběhu roku dva týmy – poradní a realizační, ke kterým se na festivalu přidá na 150 dobrovolníků. Poradní tým má na starosti koncepci festivalu a program. Realizační tým pak přetavuje do praxe to, co poradní tým vymyslí.

Nedílnou součástí činnosti UNITED 3P je také koordinace hnutí Modliteb 24-7, které probíhají již na více než 35 místech po celé ČR. Mezi akce pořádané UNITED 3P patří mimo jiné i koncerty Hillsong London, Matta Redmana a Martina Smithe.

UNITED 3P, z. s.
Podsedky 950
755 01 Vsetín

IČO: 036 42 259

č. ú.: 2400 723 100/2010

Napište nám…