UNITED připravují dva týmy. Poradní tým udává směr a myšlenku celého festivalu, navrhuje téma a program jednotlivých ročníků a jsou v něm zapojeni lidi z různých církví. Realizační tým návrhy poradního týmu přetavuje do praxe a je tedy složen převážně z lidí ze Vsetína a okolí, kteří zařizují vše potřebné pro chod festivalu.

 

Petr Húšť

ředitel festivalu, programový tým, poradní tým
(Křesťanské sbory)

Petra Barbořáková

komunikace
(Českobratrská církev evangelická)

Lukáš Hradil

zahraniční kapely
City Church Ostrava

Ondřej Hurta

finance, poradní tým
(Církev bratrská)

Alena Hurtová

granty
(Církev bratrská)

Daniela Hurtová

produkce
(Církev bratrská)

Jan Húšť

poradenství
(Křesťanské sbory)

Marek Húšť

technika
(Křesťanské sbory)

Honza Jackanič

řečníci, semináře, poradní tým
(Bratrská jednota baptistů)

Helena Lankočí

propagace
(Římskokatolická církev)

Daniel Mikeš

tvorba videí a projekce
(Evangelikální společenství křesťanů)

Marek Moškoř

grafika, poradní tým
(Církev bratrská)

Lenka Navrátilová

Klub přátel a pokladna
(Církev bratrská)

Adéla Nevolová

korespondence a registrace
(Českobratrská církev evangelická)

Markéta Pavelková

občerstvení
(Římskokatolická církev)

Lukáš Pokorný

média a pressroom koordinátor
(Evangelikální sbor Immanuel)

Tomáš Polívka

kapely, poradní tým
(Společenství křesťanů Klecany)

Břeťa Raška

dobrovolníci
(Církev bratrská)

Daniel Raška

modlitby
(Českobratrská církev evangelická)

Michal Skalka

prostory a pronájmy
(Církev bratrská)

Martin Slováček

web
(Církev bratrská)

Terka Zgarbová

festivalové noviny, média
(Církev bratrská)

Martin Žalud

propagace
(Církev adventistů sedmého dne)

Michal Apetauer

poradní tým
(Apoštolská církev)

Štefan Beňa

poradní tým
(Církev bratrská)

Matěj Halaš

poradní tým
(Českobratrská církev evangelická)

David Novák

poradní tým
(Církev bratrská)

Kamil Obr

poradní tým
(Římskokatolická církev)

Lukáš Sztefek

poradní tým
(Slezská církev evangelická augsburského vyznání)

Ondřej Szturc

poradní tým
(Evangelikální společenství křesťanů)

Ondřej Svatoš

poradní tým
(Církev bratrská)

Pavel Šupol

poradní tým
(Římskokatolická církev)

Vítek Vurst

poradní tým
(Církev adventistů sedmého dne)