Společně vytvoříme UNITED

Zveme Tě k tomu stát se dobrovolníkem na festivalu UNITED 2017. Potřebujeme přibližně 150 ochotných lidí, kteří se na 6 dnů stanou tváří UNITED, prodlouženou rukou nás organizátorů a hybnou silou festivalu. Chceš-li být součástí tohoto Božího díla, pojď do toho s námi! Jedinou podmínkou je věk 18+ a ochota strávit ve Vsetíně týden od 22. do 27. srpna 2017.

Důležité informace

  • Zahájení: úterý 22. srpna 2017 v 18:00
  • Konec: neděle 27. srpna 2017 v 12:00
    Účast je nutná po celou dobu
  • Stravování: poskytujeme jídlo 3x denně (snídaně, oběd, večeře), při registraci si ho podle zájmu zatrhni v přihlášce. První společné jídlo je večeře v úterý 22. srpna, poslední potom oběd v neděli 27. srpna.
  • Ubytování: ve školních třídách na vlastní karimatce a spacáku
  • Poplatek: 490,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování a dobrovolnické tričko)

Přihlašování

Pro přihlášení vyplň elektronický formulář a do 7 dnů pošli dobrovolnický poplatek na účet 2400723100/2010, jako variabilní symbol uveď svoje telefonní číslo. Přihlášku budeme akceptovat v den přijetí platby.

Pokud se z různých důvodů nebudeš moci účastnit jako dobrovolník, poplatek bude  použit ve prospěch festivalu. V tomto případě je nutné, abys nás o této skutečnosti co nejdříve informoval.

Na UNITED budeme pracovat v několika partách, kdy každá z nich zajišťuje plynulý chod jedné z oblastí festivalu. Budeme se snažit zařadit tě k té oblasti, se kterou máš zkušenosti.

Své dotazy ohledně dobrovolnictví piš na adresu: dobrovolnik@festivalunited.cz

Těším se na společný čas s Tebou na Festivalu UNITED 2017.

Břeťa Raška

Chci být dobrovolníkem na UNITED

a zažít 5 nabitých a neopakovatelných dnů