Modlitby v karavanu

Nedílnou součástí UNITED je i vyhrazený prostor pro klidný čas strávený modlitbou, který můžete na festivalu využít. Každý rok je připravená

Více...

Modlitby za UNITED

Rádi bychom vás pozvali do modlitebního řetězce za letošní ročník festivalu UNITED. “Ne silou ani mocí, ale mým Duchem praví Hospodin zástupů.”

Více...